O nas

kimjestesmy

Kim jesteśmy?

Nasza firma działa na rynku usług energo-elektrycznych i telekomunikacyjnych od 1998 roku.

Zajmujemy się kosztorysowaniem i wykonywaniem nowoczesnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych. Przeprowadzamy po montażowe i okresowe pomiary elektryczne oraz obsługujemy firmy, instytucje i podmioty prywatne w zakresie szeroko pojętej energetyki i elektryki, instalacji odgromowych oraz teletechniki i informatyki.

Nasza firma zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych pracowników, którzy mogą poszczycić się wieloletnim doświadczeniem, zaangażowaniem i profesjonalizmem przy pracach elektroinstalacyjnych. Nasi pracownicy posiadają wszelkie wymagane uprawnienia i certyfikaty i w zakresie instalatorstwa i pomiarów elektrycznych.

Zapewniamy bardzo wysoki standard i bezawaryjność, czego dowodem są nasze referencje.

corobimy

Co robimy?

Świadcząc usługi w zakresie pomiarów elektrycznych bazujemy na specjalistycznych przyrządach pomiarowo-kontrolnych i oprogramowaniu komputerowemu firmy Sonel i Metrel. Posiadamy certyfikatowane mierniki do pomiarów m.in.:

  •  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • rezystancji izolacji przewodów i kabli elektrycznych,
  • rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
  • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości
  • obwodów odgromowych,
  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

W ostatnim czasie położyliśmy nacisk na najnowsze technologie związane z wykonywaniem pomiarów ochronnych maszyn i urządzeń elektrycznych.
Zakupiliśmy specjalistyczne przyrządy pomiarowe wraz z oprogramowaniem, które znacznie poprawi jakość tych usług.

Wykonywane przez nas realizacje elektroinstalacyjne, jak i prace pomiarowo-kontrolne są zgodne z najnowszymi normami i aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.