Biorąc pod uwagę potencjalne potrzeby przedsiębiorstw oraz jednostek gospodarczych działających na rynkach,
krajowym i europejskim firma PPHU „ENERGOTEL” pragnie przedstawić państwu ofertę współpracy.

Instalacje energo-elektryczne:

• Projektowanie linii instalacji elektrycznych, kanalizacji teletechnicznej, sieci telekomunikacyjnych i światłowodowych,
• Remonty instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych,
• Budowa przyłączy energetycznych,
• Budowa instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
• Budowa, modernizacja i konserwacja sieci telewizji kablowej,
• Budowa elektrycznego oświetlenia ulic, placów i parków,
• Modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
• Projektowanie i wykonywanie instalacji odgromowych.

Kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych 
i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym 
z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt 2 w tym:

• Przeprowadzanie kompletnych oględzin instalacji elektrycznych,
• Pomiary impedancji pętli zwarciowej,
• Pomiary rezystancji izolacji,
• Pomiary uziemień roboczych, ochronnych i odgromowych,
• Pomiary i próby pomiarowe wyłączników różnicowoprądowych,
• Pomiary natężenia oświetlenia,
• Badania kabli niskiego i średniego napięcia,
• Badania transformatorów i urządzeń elektrycznych,
• Sporządzanie protokołów po pomiarowych wraz z zaleceniami;

Badania odbiorcze:

• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych,
• Badania odbiorcze maszyn i urządzeń,
• Wykonywanie protokołów zgodności.