Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze i okresowe (w tym pięcioletnie) instalacji elektrycznej. W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • pomiary rezystancji izolacji
 • badanie stanu izolacji
 • pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii
 • badanie obciążeń linii zasilających
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
 • pomiary prądów upływu
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

Pomiary wykonujemy certyfikowanymi przyrządami specjalistycznych firm takich jak Sonel, Metrel, Flir i Kyoritsu. Przyrządy posiadają aktualne świadectwa kalibracji.

Każdy klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami. Dokumentację przygotowujemy z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania z godnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami.

Pomiary i przegląd elektryczny obejmują wszystkie układy sieci: TN, TT, IT tj.: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Przeglądy instalacji elektrycznych Warszawa

Użytkowanie instalacji elektrycznej wiąże się z koniecznością przeprowadzania jej regularnych przeglądów. Obowiązek ten określa art. 62 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przeglądy elektryczne budynków powinny odbywać się co pięć lat. Tego obowiązku z pewnością nie powinno się lekceważyć. Nie zapominajmy o tym, że od stanu instalacji elektrycznej w naszym domu zależy w dużej mierze bezpieczeństwo. Usterki instalacji elektrycznej mogą doprowadzić do porażenia prądem mieszańców, wiążą się także z ryzykiem powstania pożaru.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przeglądem elektrycznym, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Firma Energotel oferuje swoją ofertę w tym zakresie zarówno do klientów z Warszawy i okolic miasta stołecznego, jak i z innych regionów Polski. Z racji tego, że nasza firma zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu elektryki, możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe przeglądy elektryczne. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić przeglądy elektryczne zarówno w jednorodzinnych domach mieszkalnych, jak i większych budynkach. W przypadku jakichkolwiek pytań o oferowane przez nasze przedsiębiorstwo przeglądy elektryczne, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Na pewno uda nam się ustalić szczegóły współpracy.

Co obejmują kompleksowe przeglądy elektryczne budynków? Przede wszystkim dokładne oględziny instalacji elektrycznych. Nasi pracownicy dokonują także pomiarów rezystencji i izolacji, impedancji pętli zwarciowej oraz uziemień (odgromowych, ochronnych oraz roboczych). Ponadto zajmujemy się również pomiarami wyłączników róznicoprądowych i sprawdzamy natężenie oświetlenia. Nasze usługi obejmują także badanie kabli niskiego i średniego napięcia, transformatorów oraz wszelkich urządzeń elektrycznych, które znajdują się w budynku. Oczywiście po każdym przeglądzie nasi pracownicy sporządzają stosowny protokół, w którym znajduje się opis usterek instalacji, informacje o zużyciu poszczególnych elementów oraz zalecenia dotyczące dalszego jej użytkowania.