Zajmujemy się działalnością w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującą:

 • projekty, przebudowy, modernizacje układów zasilania, 
 • modernizacje, naprawy, adaptacje, rozbudowy i montaż instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie kompleksowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich układach sieci (TN-C, TN-S,TT, IT)
 • wykonanie projektów instalacji odgromowej niezależnie od kubatury obiektu w tym projektowanie z zastosowaniem nowoczesnych technologii przy użyciu masztów aktywnych
 • pełną obsługę i konserwację instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • projekty i montaż rozdzielnic,
 • projekty, wykonanie i przeglądy oświetlenia awaryjnego,
 • systemy awaryjnego zasilania budynków,
 • wykonanie i przeglądy instalacji odgromowej,
 • doradztwo techniczne
 • ekspertyzy stanu instalacji elektrycznych.

Nasze usługi realizujemy w obiektach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych